Τίτλος: Le Decor de la vie au musee Galliera
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Lettres Francaises
Αρθρογράφος: Besson George
Προέλευση: Αρχείο Κωνσταντίνου Ξενάκη
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.