• Αλτουνιάν Γκάγκικ
  • Αντωνόπουλος Γιάννης
  • Μποβιάτσου Λαμπρινή
  • Φλωρά-Καραβία Θάλεια