Τίτλος: Onassis Air: Μια νέα πλατφόρμα για καλλιτέχνες
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Lifo
Έτος Έκδοσης: 2019
Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/04/2019
Αρθρογράφος: Παππά Μαρία
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική