Τίτλος: Ελεγείες σε πέτρα και μέταλλο
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εποχή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/06/2019
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική