Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Δομές
Τεύχος: 151
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος-Σεπτέμβριος
Έτος Έκδοσης: 2019
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική
Παρατηρήσεις: Μη αποδελτιωμένο έντυπο.