Τίτλος: Bon Pour L' Orient
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Αρθρογράφος: Κεσσανλής Νίκος
Προέλευση: Αρχείο Δήμου Σκουλάκη
Γλώσσες: Ελληνική