Τίτλος: Οπυ Ζούνη. Με 100 έργα της στην Κύπρο
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/11/2002
Προέλευση: Αρχείο Μπίας Παπαδοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.