Τίτλος: Μια συνομιλία με την Οπυ Ζούνη. Γεωμετρία, χρώμα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Πολίτης
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/11/2002
Αρθρογράφος: Αναξαγόρου Νάτια
Προέλευση: Αρχείο Μπίας Παπαδοπούλου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.