• Αλεξίου Νίκος
  • Κακανιάς Κωνσταντίνος
  • Τάκης (Βασιλάκης Παναγιώτης) (Takis)