Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Η Τέχνη στη Θεσσαλονίκη
Τεύχος: 3
Μήνας Έκδοσης: Φθινόπωρο - Χειμώνας
Έτος Έκδοσης: 1961
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Αποδελτιωμένο έντυπο