Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 43-44
Μήνας Έκδοσης: Ιούνιος - Ιούλιος
Έτος Έκδοσης: 1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική