Τίτλος: Διαχωρίζουν τη θέση τους
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/09/1981
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική