Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: The Guardian
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/11/1975
Αρθρογράφος: Tisdall Caroline
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αρχείο Μάρθας Χριστοφόγλου
Γλώσσες: Αγγλική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.