Τίτλος: Οι εκθέσεις Μ. Κατζουράκη και Μ. Βατζιά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Καθημερινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/04/1977
Αρθρογράφος: Σπηλιάδη Βεατρίκη
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μιχάλη Κατζουράκη
Γλώσσες: Ελληνική