Τίτλος: Διεθνές βραβείο στον Κουνέλλη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ημερησία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/03/1994
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική