Τίτλος: Διπλή παρουσία Κουνέλλη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/09/1994
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική