Τίτλος: Ηταν ένα μικρό (φτωχό) καράβι...
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Μεσημβρινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/11/1994
Αρθρογράφος: Ματθιόπουλος Ευγένιος
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική