Τίτλος: Λιμναία Οδύσσεια έτοιμη για ταξίδι...
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Καθημερινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/10/1994
Αρθρογράφος: Μιχαλοπούλου Αμάντα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική