Τίτλος: 4 Έλληνες Ζωγράφοι του Εξωτερικού
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νίκη
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/08/1963
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική