Τίτλος: Κραυγές από μελάνι και αίμα
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Τεύχος: 577
Μήνας Έκδοσης: Νοέμβριος
Έτος Έκδοσης: 1966
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/11/1966
Αρθρογράφος: Κοτζαμάνη Μαρία
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική