Τίτλος: Έκθεσις Δημητρίου Περδικίδη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Informaciones
Ημ/νία Δημοσίευσης: 14/06/1958
Αρθρογράφος: Arines Castro
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική