Τίτλος: Τα πολλαπλά του Σπυρόπουλου
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Τεύχος: 110
Έτος Έκδοσης: 1986
Ημ/νία Δημοσίευσης: 10/12/1986
Αρθρογράφος: Κοτζαμάνη Μαρία
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική