Τίτλος: 5η Πανελλήνια 1957
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Έτος Έκδοσης: 1957
Αρθρογράφος: Σπητέρης Π. Τώνης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική