Τίτλος: Εκθέσεις Δεκουλάκου-Χουλιαρά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/02/1992
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική