Τίτλος: Κορυφαίοι γλύπτες και η νέα δουλειά του Νίκου Χουλιαρά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Δημοκρατικός Λόγος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/11/1987
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική