Τίτλος: Λεύκωμα και έκθεση από το Νίκο Χουλιαρά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Λόγος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/02/1992
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική