Τίτλος: Μορφή και έκφραση
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Αυγή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 11/02/1992
Αρθρογράφος: Κακατσάκη Χρύσα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική