Τίτλος: Διαμορφώνοντας τον δημόσιο χώρο
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Time Out Athens
Τεύχος: 77
Μήνας Έκδοσης: Αύγουστος
Έτος Έκδοσης: 2004
Ημ/νία Δημοσίευσης: 19/08/2004
Αρθρογράφος: Πετρηνού Χριστίνα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Παντελή Χανδρή, Αρχείο Έφης Στρούζα
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.