Τίτλος: Δ΄ Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εκλογή
Μήνας Έκδοσης: Μάιος
Έτος Έκδοσης: 1952
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική