Τίτλος: Τα καλά σημάδια
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελληνική Δημιουργία
Τεύχος: 3
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1948
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/03/1948
Αρθρογράφος: Μητροπούλου Μόνα
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική