Τίτλος: Ο ζωγράφος Τέτσης
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/02/1958
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική