Τίτλος: Καλλιτεχνική ζωγραφική έκθεσις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Αχράμ
Ημ/νία Δημοσίευσης: Thu Jun 06 00:00:00 EET 1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική