Τίτλος: Καλλιτεχνική ζωγραφική έκθεσις
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Αχράμ
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/06/1946
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική