Τίτλος: Τα Γράμματα και η Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Πρωΐα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 18/12/1939
Αρθρογράφος: Παναγιωτόπουλος Μ. Ι.
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική