Τίτλος: Τα Γράμματα και η Τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Πρωΐα
Ημ/νία Δημοσίευσης: Mon Dec 18 00:00:00 EET 1939
Αρθρογράφος: Παναγιωτόπουλος Μ. Ι.
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική