Τίτλος: Exposition Celeste Polychroniadi-Caravia
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Bourbe
Ημ/νία Δημοσίευσης: Mon Jun 10 00:00:00 EET 1946
Αρθρογράφος: Boctor Gabriel
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Γαλλική