Τίτλος: Πολιτισμικές μνήμες
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/04/1992
Αρθρογράφος: Μαραγκού Μαρία
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Δεσμός, Αρχείο Μαρίας Μαραγκού
Γλώσσες: Ελληνική