Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 22/01/1953
Αρθρογράφος: Παναγιώτης Τέτσης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική