Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νέα Εστία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/03/1958
Αρθρογράφος: Δ. Ε. Ευαγγελίδης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική