Τίτλος: Τρείς εκθέσεις - Π. Τέτσης, Γ. Βαρλάμης, Μ. Μιχοπούλου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Αθηναϊκή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/02/1958
Αρθρογράφος: Πολίτη Έλλη
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική