Τίτλος: Εκθέσεις ζωγραφικής
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/02/1958
Αρθρογράφος: Τώνης Σπητέρης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική