: Η κίνησις των εκθέσεων
: Εφημερίδα
: Τα Νέα
: 04/02/1958
: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
: Ελληνική