Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/10/1958
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική