Τίτλος: Έκθεσις συγχρόνου ελληνικής ζωγραφικής με το "Ολύμπια" εις διαφόρους ξένας χώρας
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ακρόπολις
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/01/1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική