Τίτλος: Έκθεσις συγχρόνου ελληνικής ζωγραφικής επί του "Ολύμπια"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελληνική Ώρα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/01/1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική