Τίτλος: Οι βραβευθέντες εις τον διαγωνισμόν του ΕΟΤ
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/04/1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική