Τίτλος: Πίνακες Ελλήνων καλλιτεχνών εις Σουηδίαν
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εθνικός Κήρυκας
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/09/1960
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική