Τίτλος: Η Γεωμετρία στη ζωγραφική
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Φαντάζιο
Έτος Έκδοσης: 1973
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/02/1973
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Δεσμός
Γλώσσες: Ελληνική