Τίτλος: Στον εικαστικό χώρο
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Επίκαιρα
Τεύχος: 646
Μήνας Έκδοσης: Δεκέμβριος
Έτος Έκδοσης: 1980
Αρθρογράφος: Ιωάννου Όλγα
Προέλευση: Galerie 3
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.