Τίτλος: "Σάρματα"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Προέλευση: Galerie 3, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή ορφή.