Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 45
Μήνας Έκδοσης: Αύγουστος
Έτος Έκδοσης: 1959
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική
Παρατηρήσεις: Μη αποδελτιωμένο έντυπο.