Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 46 - 47
Μήνας Έκδοσης: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος
Έτος Έκδοσης: 1959
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική